anasız

sif.is. Anası olmayan, ana tərəfdən yetim. Anasızın gördüyü iş danlaqsız bitməz. (Ata. sözü). <Fərhad:> Deyirlər ki, atasız adam yetim olmaz, anasız yetim olar. Ə. H..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • anasız — sf. 1) Anası olmayan Anasız çocuklardı, üvey ana cehennemi idi. T. Buğra 2) zf. Anası olmayarak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ata-anasız — sif. Atası və anası olmayan; yetim. Ata anasız uşaqlar. – <Hacı Murad:> Budur, on iki ildir ki, sən ata anasız yetimi . . boya çatdırmışam. S. S. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • atasız-anasız — sif. Yetim. <Piri kişi:> . . Balanı ölümdən xilas etmək üçün bu atasızanasız yetimi bəlaya salmısan. S. S. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • anasızlık — is., ğı Anasız olma durumu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • lanetleme — is. 1) Lanetlemek işi 2) sf. Lanetlenmiş Ben, yalnız, evsiz barksız, anasız babasız bir serseri değildim. Yurdu yad ellere geçmiş, bayrağı yırtılmış, milleti perişan olmuş, yeryüzünde ne idiği belirsiz, bir garip insan, bir lanetleme idim. Y. K.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • analı — sif. Anası olan. Analı uşaq. Analı quzu. – Analı quzu, xınalı quzu. (Məsəl). Analı evlərdə cənnət yaranar; Anasız evlərdə həsrət yaranar. Şəhriyar …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • anasızlıq — is. Anasız adamın halı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • atasız — sif. Atası olmayan, ata tərəfdən yetim olan. Atasız uşaq. – <Fərhad:> Deyirlər ki, atasız adam yetim olmaz, anasız yetim olar. Ə. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • boy — 1. is. 1. Bədənin uzunluğu; qədd, qamət. Boyu uca adam. Boyu qısa. Sənin boyda. Bir boyda. – Bir balaca boyu var, ev dolusu toyu var. (Tapmaca). // Bədən quruluşu, bədəndə tənasüb. O qadının heç boyu yoxdur. 2. Ümumiyyətlə, uzunluq. Gəbənin boyu …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ögeylik — is. Doğma olmama, ögey olma. Mənə neçə qadın analıq etdi; Dözdülər anasız məhəbbətimə; Mən isə dözmədim ana adıyla; Onların ögeylik sədaqətinə. S. Tahir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.